Życie w wolnym kraju nie oznacza jednak wolności totalnej. Wycinanie drzew na swojej działce obwarowane jest kilkoma zapisami prawnymi. W świetle polskiego prawa mimo że posiadamy prawo własności, nie możemy postępować całkowicie swobodnie w kwestii do drzew.

Prawo regulujące wycinkę drzew na własnej nieruchomości

Kwstię wycinania drzew na własnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde usunięcie drzewa może odbyć się po uiszczeniu stosownej opłaty i otrzymaniu pozwolenia w urzędzie miejskim albo gminy. Takie zezwolenie na wycinkę drzew wydaje wójt, burmistrz lub też prezydent miasta, np. Krakowa. Gdy na prywatnej posesji rosną drzewa zapisane w rejestrze zabytków, konieczne jeszcze jest też zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niekiedy wniosek nie wystarczy do całkowitego załatwienia tej kwestii. Należy spełnić jeszcze wiele dodatkowych przesłanek, która wiążą się z dodatkowymi wydatkami. Kwestie formalne mogą pochłonąć znaczną część czasu. Bez przejścia przez urzędowy formalizm nie będzie można wyciąć bez konsekwencji drzew na własnej działce. Swawola w tym obszarze jest surowo karana

W uregulowaniu ustawowym przewidziano jednak pewne odstępstwa od reguły. Zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na wycinkę drzew są takie oto podmioty:

- Spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, będące własnością Skarbu Państwa

- Użytkownicy wieczyści

- Właściciele nieruchomości, które nie mają uregulowanego statusu prawnego

Jeśli właściciel nieruchomości uzyska zgodę organów administracyjnych na wycięcie drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do działań rekompensujących w postaci finansowej -stosowna https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/ opłata albo zrealizowaniu nasadzeń zastępczych, lub też przesadzenia roślin na inny obszar.

Komentarze: 1


  • noavatar.png
    Ławecki | 2022-07-30

    Zawdy na wstępu czerwca przebywali do nas na latko